Αποστολή-Παραλαβή

Αποστέλλετε το έγγραφο σας σε μορφή στην οπoία θα κατατεθεί στον φορέα/οργανισμό παραλαβής.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: Αν είναι αποδεκτό αντίγραφο του πρωτότυπου, το στέλνετε ηλεκτρονικά στο mail μας και το παραλαμβάνετε κατά τον ίδιο τρόπο – μηδέν χρέωση αποστολής)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ: Σε περίπτωση κατάθεσης πρωτότυπου, αποστέλλετε το πρωτότυπο μέσω ταχυμεταφορά, κοινού ταχυδρομείου, δια χειρός, ΚΤΕΛ, ή όποιον άλλον πρόσφορο τρόπο.

Παραλαβή: Μετά συνεννόησης το παραλαμβάνετε από εμάς με τον επιθυμητό σας τρόπο. (Ισχύουν χρεώσεις αναλόγως με την περίπτωση ή «πληρωτέο από εσάς επί τη παραλαβή»