Πεδία - Γλώσσες

Πεδία - Γλώσσες Το Team παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας και άλλες συναφείς εξυπηρετήσεις σε όλο το επικοινωνιακό φάσμα όλων των γλωσσών, γλωσσικών συνδυασμών (περιλαμβανομένων ελληνικών και μη) και θεματικών ενοτήτων. Ενδεικτικά παρακάτω τομείς και είδη εγγράφων προς μετάφραση από και προς γλώσσες επιλογής σας, χωρίς αυτά να είναι περιοριστικά και απόλυτα. Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψίστης ποιότητας οι οποίες καθιστούν επαγγελματίες καθώς και ιδιώτες, ικανούς να διεκπεραιώσουν εργασίες και έργα στον ειδικό τους τομέα, αποτελεσματικά, έγκαιρα και πάνω απ' όλα οικονομικότατα.

Είναι τιμή μας να ανταποκριθούμε σε κάθε απορία και ερώτημα, παρέχουμε αξιολογήσεις, εκτιμήσεις ή απλές γνωμοδοτήσεις σε σχέση με υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας καθώς και την απόκτηση γνώσεων ξένης γλώσσας, πιστοποίησης αυτής, συμβούλευσης, κλπ.

 Θεματικοί τομείς

 • Τεχνολογία
 • Ιατρική
 • Φαρμακευτική
 • Νομική
 • Μηχανολογία
 • Αυτοκίνηση
 • Αρχιτεκτονική
 • Οικονομικά
 • Λογοτεχνία
 • Εκπαίδευση
 • Ψυχαγωγία
 • Αθλητισμός
 • Ναυτιλία 
 • Επικοινωνία
 • Εμπόριο
 • Αγροτική καλλιέργεια
 • Περιβάλλον
 • κ.α.

Τύποι εγγράφων

 

 • Οικονομικές καταστάσεις
 • Συμβάσεις / Συμβόλαια
 • Πρακτικά συνελεύσεων (απομαγνητοφώνηση / δακτυλογράφηση απο χειρόγραφα)
 • Συνεντεύξεις (απομαγνητοφώνηση / δακυλογράφηση)
 • Τύπος 
 • Βιβλιογραφία
 • Χειρόγραφα  
 • Πιστοποιητικά πάσης φύσεως
 • Τιμοκατάλογοι - Μενού
 • Ακαδημαϊκά 
 • Εγχειρίδια (Ηλεκτρολογικά / Μηχανολογικά / κλπ)
 • Ηλ. παιγνίδια / ιστοσελίδες
 • Διαφημιστικά
 • Εκκαθαριστικά
 • Γνωματεύσεις / Διαγώσεις Φαρμακευτικές Συνταγές
 • Τιμολόγια / Προτιμολόγια / Φορτωτικές 
 • Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ / Επιμελητηρίου / 
 • κ.α.