Συνεργασία

Βιογραφικά - Προτάσεις συνεργασίας

Συνεργασία / Προοπτική -Μεταφραστές -Διερμηνείς -Καθηγητές *Γερμανικής, Κινεζικής, Τουρκικής, Ρωσικής, Αραβικής κλπ....

Αποστέλλετε το πλήρες βιογραφικό σας και την ειδικότητα σας με προσδοκώμενες αποδοχές στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@translingua-hellas.gr με την ένδειξη "Συνεργασία (γλώσσα/ες)".

Περιοχή: Παγκοσμίως

Μεταφράσεις:

Συνεργάτες: Όλες οι γλώσσες

Περιοχή: Όλες & Διεθνώς

Περίοδος: Διαρκής

Γλωσσομάθεια:

Γλώσσες: Όλες

Περιοχή: Παγκοσμίως

Περίοδος: Διαρκής

Ιδρύματα, Ακαδημαϊκοί, Νομικοί, Ιατρικά κέντρα, Ιατρικές επιστήμες, Ιατρικά μηχανήματα, Συμβολαιογράφοι, Οικονομολόγοι, Πολιτικοί μηχανικοί, Τοπογράφοι, Μηχανολόγοι, Συγγραφείς, Σχεδιαστές, Διατροφολόγοι, Γενετιστές, Ενδυματολόγοι, Συγκοινωνιολόγοι, Περιβαλλοντολόγοι, κλπ...

Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Εισαγωγείς - Εξαγωγείς, Εξορύξεις, Λατομεία, Δασικά προϊόντα, Κατασκευαστές, Μεταφορείς Καταστηματάρχες, Μικρές επιχειρήσεις, Ιατρικά κέντρα, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Προγραμματιστές, Κινηματογραφιστές, Μηχανολόγοι οχημάτων, Βαρέων οχημάτων, Εκτροφείς, Παρασκευαστές τροφίμων, Καλλιεργητές, Αγροτικής ενασχόλησης, κλπ...