Συχνές ερωτήσεις

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ - APOSTILLE

Q: Τι είναι η "Apostille"?

Α: <<Η Apostille πιστοποιεί την υπογραφή, την ιδιότητα του υπογράφοντος και τη σφραγίδα που φέρει το έγγραφο. Δεν πιστοποιεί το περιεχόμενο του εγγράφου για το οποίο εκδόθηκε>>.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Τα έγγραφα με προέλευση εξωτερικού αποκτούν την σφραγίδα της Χάγης στην χώρα και περιφέρεια ή δήμο από την οποία προέρχονται!!! Π.χ. Βρετανικό πιστοποιητικό γέννησης από τη περιφέρεια του Sussex, HB πρέπει να φέρει την σφραγίδα ‘Apostille’ (Χάγης) από τον Δήμο ή την αρμόδια αρχή της πόλης/περιφέρειας αυτής.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απο το Κάτω Νευροκόπι θα δεχθεί την Σφραγίδα της Χάγης απο τον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου.

*Δεν δύναται ελληνική αρχή να εναποθέσει τη σφραγίδα αυτή από σε έγγραφο άλλης χώρας και αντιστρόφως!!!

ttp://www.apdattikis.gov.gr/ypotheseis-politon

Ερ: Χρειάζομαι το "Apostille" στο έγγραφο μου;

A: Ο φορέας-παραλήπτης θα επιβεβαιώσει εάν είναι απαραίτητη η σφραγίδα της Χάγης. Το επιβεβαιώνετε επικοινωνώντας απευθείας με τον φορέα προς αποφυγή σύγχυσης και ταλαιπωρίας. Ως επί το πλείστον οι περισσότερες Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες το απαιτούν * Σημ: Κάποιες χώρες (Αφρικής, Νοτίου Αμερικής κ.α.) οι οποίες δεν έχουν υπογράψει την Σύμβαση της Χάγης ή και κατ' επιλογή τους, δεν απαιτούν την σφραγίδα αυτή.

Ερ: Πώς θα αποκτήσω την "Apostille" στο έγγραφο μου;

A: Επικοινωνείτε με τη (Νομαρχία) νυν Περιφέρεια και θα κατατοπιστείτε ως προς το γραφείο στο οποίο θα αποταθείτε.

Ερ: Ποιος φορέας είναι ο αρμόδιος για την απόδοση της σφραγίδας της Χάγης;

Α: Σημειώστε: Αρμόδια για την 'Επισημείωση' είναι η Περιφέρεια εκείνη στην οποία ανήκει ο φορέας έκδοσης του πρωτοτύπου εγγράφου. Οι Υπηρεσίες συνήθως, αν ερωτηθούν, θα ενημερώσουν σχετικά με την απόκτηση της σφραγίδας και απο πού. *Οι Νομικές Αρχές παραθέτουν οι ίδιες την Επισημείωση!

Ερ: Είναι το έγγραφο που φέρει την Apostille το ίδιο με ένα κοινό έγγραφο για χρήση εντός της χώρας μου;

Α: Δεν είναι πάντα. Συνήθως επανεκδίδεται νέο με τον σκοπό να επισημανθεί με την σφραγίδα της Χάγης για χρήση στην αλλοδαπή. (Βλ. την άνω ιστοσελίδα)